top of page
24/04/24כשרות עד

כשרות

כל המוצרים באתר כשרים.

בית האריזה והמחסן שלנו שלנו כשרים
בהשגחת הרב שמואל שפירא- 
רב הישוב כוכב יאיר-צור יגאל

אנו מבצעים מכירת חמץ דרך הרבנות בכל שנה

כל המוצרים כשרים פרווה

סמל כשרות רבנות מקומית כוב יאיר
bottom of page